Skip to content

# HAKKIMIZDA

Öğretmenlerden ve akademisyenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. 3 yıldır yaygın olarak eğitim projeleri yürüten kuruluşumuz: STEAM, Bilim, Teknoloji, Eğitim, Kültür, Sanat Çalışmaları, Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaygınlaştırılması; Kültürel, Sosyal Değerlerimize Yönelik Çalışmalar; Tarih, Medeniyet, Kültür Değerlerinin Korunması, Geliştirilmesine Yönelik Projeler; Bilim, Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor Konularında Projelerin Hazırlanması, Geliştirilmesi, Uygulanması; Çeşitli Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde STEAM Eğitim Yaklaşımını; Disiplinler Arası Bir Yaklaşımla Uygulayan Başarılı Eğitim Modellerinin Tanıtılması ve Teknoloji Entegrasyonlu Eğitim Faaliyetlerinin Planlanması, Yapılandırılması, Projelendirilmesi ve Uygulanması; Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Engelliler, Maddi Durumu İyi Olmayan ve Sosyal Risk Altındaki Grupların Desteklenmesine Yönelik Çalışmalar; Göç ve Uyum ile Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele, Kadın Hakları, Aile Yapısının Korunması, Aile İçi Şiddetin Önlenmesine Yönelik Projeler Üretmek; Kamu-Sivil Toplum İşbirliğine Önem Vererek; Başarılı Eğitim Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına ve Yeni Pedagojilere Yönelik Öğretmen Yeterliliklerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar; Eğitim Kurumlarının Çıkardıkları Süreli Yayınların Desteklenmesi; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle Yapılacak Protokollerle Alanının Uzmanı Akademik Personellerle Öğretmen Eğitimleri ve Çalıştayları Gerçekleştirmek; Proje Tabanlı Öğrenme, STEM, Art Çalışmaları, Geleneksel Sanatlar ve Tiyatrolar gibi Birçok Başlıkta Etkinlikler Üretmek; Bilim Kültürünün Yaygınlaştırılmasına Yönelik Projeler Geliştirmek; Uygulamak, Sonuçlandırmak” amacı ile kurulmuştur.

Bugüne kadar T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen iki adet proje ve çok sayıda yerel etkinlik gerçekleştirmiştir.