Proje Amacı

Bilinçli teknoloji ve internet kullanımı konusunda küçük yaş gruplarından başlayarak bilinç oluşturma; 7’den 77’ye toplumun değişik kesimlerine yönelik içerikler geliştirerek; teknoloji bağımlılığı ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak;

sosyal medyadaki riskler konusunda bilgilendirmek; teknoloji bağımlılığına vurgu yaparak; toplumu bilinçlendirmek; çocuk ve ergenlerde bağımlılığı önlemeye yönelik bilinçli internet kullanımı içerikleri geliştirmek; konuya dair öğretmen ve ebeveyn eğitimleri düzenlemek ve hazırlanan e-içerikleri yüz yüze konferanslarla, e- konferanslarla, e-içerik geliştirme

ortamlarını kullanarak ve web portalı ile toplumla buluşturmak ve 7’den 77’ye Bilinçli Teknoloji Toplumlarının oluşmasına katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Proje Konusu

Bu proje teknoloji ile savaşmadan, bilakis onun kendi argümanlarını kullanarak; bilinçli teknoloji ve internet kullanımı içeriklerini web portalı,

yüz yüze konferanslar, çevrim içi konferanslar, fragmanlar, kısa filmler, animasyonlar, yarışmalar, afiş ve dergiler yoluyla 7’den 77’ye tüm topluma ulaştırmayı hedeflemektedir. Ayrıca etkili teknoloji

entegrasyonu konusunda öğretmenlere yönelik bir dizi eğitim planlanmıştır. İlkokul, Ortaokul, Lise öğrencilerine yönelik resim, karikatür, kısa film, klip, makale, slogan yarışmaları düzenlenecektir.

Gerekçe

Son yıllardaki gelişmeler; teknolojiyi ve bunun getirdiği iletişim araçlarını günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş durumdadır. İletişim araçlarının;

haberleşme, bilgiye ulaşma ve bilgiyi paylaşma konusunda ortaya koyduğu kolaylıklar ve yarattığı imkânlar olumlu yönleri olmakla birlikte, bu araçların asosyal kişilik gelişimi,

şiddet ve daha pek çok sosyal ve psikolojik olumsuzluğu da beraberinde getirmesi, üzerinde durulması ve tedbir alınması gereken bir durumdur.Hedefler

  • Teknolojinin bilinçli kullanılması hakkında öğrenci ve veliler başta olmak üzere genel halkta farkındalık oluşturmak, öğrenci, veli ve genel halkı bilinçlendirmek.
  • Teknolojinin yanlış kullanılması sonucu öğrenciler üzerinde oluşan ruhsal ve fiziksel dezavantajları sanatsal ve kültürel faaliyetlerle gidermek.
  • “Teknoloji Bağımlılığı ve Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkileri” konusunda e-içerikler geliştirerek toplum yararına sunmak.
  • “Teknoloji Bağımlılığının Diğer Bağımlılık Türleri ile İlişkisini” açıklayan broşürler ve süreli yayınlar hazırlamak.


  • Teknoloji Bağımlılığının Fiziksel ve Psikolojik Etkileri konusunda toplumu bilinçlendiren seminer ve konferanslar düzenlemek.
  • Siber Zorbalık ve Siber Güvenlik konularında afiş, slogan, kısa filmler hazırlayarak genel halka bilinç kazandırmak.
  • “Çocukları ve Gençleri Tehdit Eden Oyunlar” ve “Etkili Teknoloji Entegrasyonu” konularında öğretmen eğitimleri gerçekleştirmek.
  • Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler, Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlarla işbirliği yaparak teknoloji bağımlılığına karşı toplumu uyarmak.